Śląskie / KATOWICE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

40-065 KATOWICE Mikołowska

rektorat@awf.katowice.pl

http://awf.katowice.pl

+48 322 075 110 • +48 322 075 152

Oferta Edukacyjna

O nas

Terminy rekrutacji:

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym – I stopień 13.05-20.08.2020 

Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopień 13.05-20.08.2020 

Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie – 13.05-17.07.2020 

Sport - I stopień 13.05-20.08.2020 

Trener osobisty z dietetyką sportową - II stopień 13.05-30.07.2020 

Turystyka i rekreacja - I stopień 13.05-20.08.2020 

Turystyka i rekreacja - II stopień 13.05-30.07.2020 

Wychowanie fizyczne - I stopień 13.05-20.08.2020 

Wychowanie fizyczne - II stopień 13.05-30.07.2020 

Zarzadzanie – I stopień - 13.05-20.08.2020

Zarządzanie - II stopień - 13.05-18.07.2020 

​​Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach to najlepsza uczelnia sportowa w kraju. Dodatkowo to jedyna tego typu uczelnia w woj. Śląskim. AWF Katowice, kształci na 8 kierunkach. Jeśli chcesz studiować z Justyną Święty-Ersetic, Anitą Włodarczyk, Ewą Swobodą zapraszamy do nas. Zapraszamy do Szkoły Mistrzów. ​​

Oferta Edukacyjna

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Wiedza, umiejętności i kompetencje pozyskane na I stopniu studiów, umożliwią zatrudnienie m. in.: w centrach rekreacyjno-sportowych, klubach fitness, hotelach, klubach seniorów, domach spokojnej starości, uzdrowiskach, sanatoriach, ośrodkach terapii ruchowej itp. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia działalności.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Trening w otyłości i chorobach przewlekłych
Trening osób starszych i niepełnosprawnych

Bezpieczeństwo wewnętrzne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie kryzysowe

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności pozwalają na podejmowanie pracy na różnych stanowiskach w zawodzie fizjoterapeuty w instytucjach medycznych, sportowych, opiekuńczych i oświatowych, świadczących usługi z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, profilaktyki i przygotowania.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego. Ponadto absolwent może uzyskać kwalifikacje instruktora sportu oraz rekreacji ruchowej w danym sporcie. Osoba spełniająca określone wymagania może uzyskać dodatkowo tytuł trenera lub instruktora.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2700.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Sport
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w pracy w charakterze trenera wybranej dyscypliny w sporcie dzieci i młodzieży oraz na różnych poziomach współzawodnictwa sportowego. Kształcenie na kierunku sport spełnia wymagania określone w regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Trener wybranej dyscypliny sportu

Trener osobisty z dietetyką sportową
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent będzie przygotowany do organizowania pracy trenera personalnego zarówno w ramach podejmowanego zatrudnienia, jak i własnej działalności gospodarczej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Trener przygotowania motorycznego
Coaching w treningu zdrowotnym i sportowym

Turystyka i rekreacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwenci będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną
Pilot wycieczek

Turystyka i rekreacja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

W procesie kształcenia absolwent ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych, ułatwiających dostosowanie się do dynamicznych zmian na rynku pracy. W trakcie studiów student będzie miał możliwość zdobycia uprawnień instruktora rekreacji ruchowej AWF w wybranej przez siebie formie aktywności fizycznej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Turystyka aktywna
Turystyka alternatywna
Turystyka i rekreacja zdrowotna

Wychowanie fizyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela WF w szkołach podstawowych, a także do pracy w instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Absolwent uzyska pełne przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia instruktorskie w danym sporcie. Osoba spełniająca wymagania może uzyskać tytuł trenera lub instruktora

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Wychowanie fizyczne i taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Wychowanie fizyczne i edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wychowanie fizyczne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego. Ponadto absolwent może uzyskać kwalifikacje instruktora sportu oraz rekreacji ruchowej w danym sporcie. Osoba spełniająca określone wymagania może uzyskać dodatkowo tytuł trenera lub instruktora.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne i trening sportowy
Wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej / asystent osoby niepełnosprawnej
Wychowanie fizyczne i funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent uzyska kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o zatrudnienie między innymi w: biurach podróży, infrastrukturze noclegowej (hotele, pensjonaty itp.) i innych podmiotach w obszarze turystyki, administracji państwowej i samorządowej w zakresie sportu i turystyki, klubach sportowych, miejskich ośrodkach sportu i rekreacji.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią
Zarządzanie sportem

Zarządzanie
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi
Zarządzanie bezpieczeństwem

Umów wizytę online!

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
zaprasza do zarezerwowania terminu rozmowy! :)