Śląskie / Katowice

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

AWF Katowice - Aplikuj do Szkoły Mistrzów

40-065 Katowice
Mikołowska 72a
322075110 • 322075152

​​Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach to najlepsza uczelnia sportowa w kraju. Dodatkowo to jedyna tego typu uczelnia w woj. Śląskim. AWF Katowice, kształci na 8 kierunkach. Jeśli chcesz studiować z Justyną Święty-Ersetic, Anitą Włodarczyk, Ewą Swobodą zapraszamy do nas. Zapraszamy do Szkoły Mistrzów. ​​

Oferta Edukacyjna

Wychowanie fizyczne
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język polski

Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela WF w szkołach podstawowych, a także do pracy w instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Absolwent uzyska pełne przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia instruktorskie w danym sporcie. Osoba spełniająca wymagania może uzyskać tytuł trenera lub instruktora

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Wychowanie fizyczne i taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Wychowanie fizyczne i edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Sport
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język polski

Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w pracy w charakterze trenera wybranej dyscypliny w sporcie dzieci i młodzieży oraz na różnych poziomach współzawodnictwa sportowego. Kształcenie na kierunku sport spełnia wymagania określone w regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Trener wybranej dyscypliny sportu

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język polski

Wiedza, umiejętności i kompetencje pozyskane na I stopniu studiów, umożliwią zatrudnienie m. in.: w centrach rekreacyjno-sportowych, klubach fitness, hotelach, klubach seniorów, domach spokojnej starości, uzdrowiskach, sanatoriach, ośrodkach terapii ruchowej itp. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia działalności.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Trening w otyłości i chorobach przewlekłych
Trening osób starszych i niepełnosprawnych

Turystyka i rekreacja
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język polski

Absolwenci będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną
Pilot wycieczek

Zarządzanie
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język polski

Absolwent uzyska kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o zatrudnienie między innymi w: biurach podróży, infrastrukturze noclegowej (hotele, pensjonaty itp.) i innych podmiotach w obszarze turystyki, administracji państwowej i samorządowej w zakresie sportu i turystyki, klubach sportowych, miejskich ośrodkach sportu i rekreacji.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią
Zarządzanie sportem

Bezpieczeństwo wewnętrzne
I Stopnia
Studia stacjonarne
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne brak danych
Specjalizacje
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie kryzysowe

Wychowanie fizyczne
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język polski

Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego. Ponadto absolwent może uzyskać kwalifikacje instruktora sportu oraz rekreacji ruchowej w danym sporcie. Osoba spełniająca określone wymagania może uzyskać dodatkowo tytuł trenera lub instruktora.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne i trening sportowy
Wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej / asystent osoby niepełnosprawnej
Wychowanie fizyczne i funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku

Trener osobisty z dietetyką sportową
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język polski

Absolwent będzie przygotowany do organizowania pracy trenera personalnego zarówno w ramach podejmowanego zatrudnienia, jak i własnej działalności gospodarczej.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Trener przygotowania motorycznego
Coaching w treningu zdrowotnym i sportowym

Turystyka i rekreacja
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język polski

W procesie kształcenia absolwent ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych, ułatwiających dostosowanie się do dynamicznych zmian na rynku pracy. W trakcie studiów student będzie miał możliwość zdobycia uprawnień instruktora rekreacji ruchowej AWF w wybranej przez siebie formie aktywności fizycznej.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Turystyka aktywna
Turystyka alternatywna
Turystyka i rekreacja zdrowotna

Zarządzanie
II Stopień
Studia stacjonarne
2 lata
Język polski

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych
Specjalizacje
Zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi
Zarządzanie bezpieczeństwem

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Studia stacjonarne
5 lat
Język polski

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności pozwalają na podejmowanie pracy na różnych stanowiskach w zawodzie fizjoterapeuty w instytucjach medycznych, sportowych, opiekuńczych i oświatowych, świadczących usługi z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, profilaktyki i przygotowania.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia stacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne brak danych

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Studia niestacjonarne
5 lat
Język polski

Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego. Ponadto absolwent może uzyskać kwalifikacje instruktora sportu oraz rekreacji ruchowej w danym sporcie. Osoba spełniająca określone wymagania może uzyskać dodatkowo tytuł trenera lub instruktora.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowyMagister
Czesne2700 PLN / semestr

Umów_wizytę_on-line!_

Akademia__Wychowania__Fizycznego__ im___Jerzego__Kukuczki__w__Katowicach__ zaprasza__do__zarezerwowania__terminu_dla_indywidualnej_konsultacji_